Jak wycenić usługę?

Warto wiedzieć, że ustalenie właściwych cen za usługi należą nie tylko do najistotniejszych, ale również najbardziej fascynujących kwestii dla przedsiębiorców. Nie wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą mają świadomość, że jest to czynnik, który ma ogromne oddziaływanie na ewentualny sukces przedsiębiorstwa na rynku. Jak wycenić usługę?

Ustalenie ceny na bazie cen rynkowych

Jest to zdecydowanie najbardziej popularna metoda ustalania cen usług. Wystarczy bowiem sprawdzić, jak daną usługę wyceniają inni freelancerzy lub firmy działające na rynku, a następnie należy ustalić cenę na zbliżonym poziomie. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że ceny będą zrozumiałe dla potencjalnych klientów.

Oczywiście ustalanie cen na podstawie konkurencji ma również wady. Bardzo często zdarza się bowiem, że w danej branży przedsiębiorstwa zaniżają ceny. Może również dojść do sytuacji, że ceny rynkowe będą zawyżone, co zdecydowanie będzie utrudniało przyciągniecie nowych klientów, szczególnie w przypadku, gdy dana usługa jest niszowa.

Wyznaczenie ceny w oparciu o czas realizacji zamówienia

Według specjalistów to najbardziej uczciwa metoda na wyznaczenie ceny. Jest zrozumiała nie tylko dla usługodawców, ale również dla klientów. W przypadku, gdy godzina przedsiębiorcy kosztuje 70 złotych, a następnie wykonywał on daną usługę przez 5 godzin, nie powinno podlegać żadnym dyskusjom, że na fakturze musi widnieć kwota 370 złotych netto.

W jaki zatem sposób ustalić stawkę godzinową? Wystarczy wrócić do pierwszego punktu i zasugerować się stawkami, które zostały przyjęte w danej branży. Oczywiście rekomendowane jest również uwzględnienie własnych kosztów.

Cena uzależniona od korzyści, jakie może osiągnąć klient

Metoda ta jest rekomendowana szczególnie przez ekspertów. W przypadku stworzenia hasła reklamowego informującego, że dany klient będzie mógł zarobić 10 tysięcy złotych, nie powinien mieć żadnych pretensji jeżeli otrzyma fakturę na kwotę 2 tysięcy złotych. Nie jest to jednak takie proste, klienci w zdecydowanej większości przypadków decydują się na rozliczenia typu „success fee”, oczywiście warunkiem jest umiarkowany sukces.

Obliczenie zysku z danej usługi

Warto zdawać sobie sprawę, że właściwie skonstruowany cennik jest połączeniem trzech wymienionych wcześniej strategii. Ceny nie mogą całkowicie odbiegać od rynkowych, muszą jednak mieć związek z czasem koniecznym do wykonania danej usługi. Rekomendowane jest również wzięcie pod uwagę, jaką wartość ma dana usługa dla klienta.

Redakcja wordpress-wdrozenia.pl