Dotacja na założenie firmy

Planując założenie własnej firmy, warto jest rozejrzeć się za dostępnymi opcjami wsparcia finansowego. Pomoc można uzyskać od rożnych państwowych instytucji. Wsparcia udzielają urzędy pracy, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, możliwe jest także finansowanie społecznościowe. Skorzystać możemy również z całej gamy programów z funduszy unijnych. Zanim zatem zarejestrujemy działalność gospodarczą, zorientujmy się, skąd pozyskać dodatkowe pieniądze, dzięki którym firma będzie mogła się rozwinąć.

Pomoc z urzędu pracy

Dotacja na założenie firmy z urzędu pracy jest bezzwrotna i nieopodatkowana, a jej wysokość może wynieść sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Warunkiem jest bycie zarejestrowanym w urzędzie przez co najmniej miesiąc (miejmy jednak na uwadze, że niektóre urzędy wymagają trzech miesięcy).
Z tej możliwości dofinansowania wykluczone są osoby studiujące w trybie dziennym, a także te, które w trakcie ostatniego roku odmówiły propozycji zatrudnienia lub korzystały już z funduszy publicznych.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w powiatowym bądź wojewódzkim urzędzie pracy, najczęściej dołączając do niego również biznesplan. Po otrzymaniu dotacji z urzędu i podpisaniu z nim umowy, konieczne jest założenie działalności gospodarczej i prowadzenie jej przez co najmniej jeden rok. W tym czasie nie można jej zawiesić ani podejmować innego rodzaju zatrudnienia.
Pamiętajmy, że jeśli dofinansowania nie uda się dostać za pierwszym razem, wniosek można złożyć po raz kolejny – urzędy pracy prowadzą nabory kilka razy w ciągu roku.

Dotacje i pożyczki unijne

Konkursów, a także naborów pozakonkursowych z funduszy unijnych na rozwój własnej działalności nie brakuje. Najwięcej możliwości mają osoby młode, które nie ukończyły 30 lat, a obecnie nie uczą się i nie pracują – mają one szanse na pomoc w wysokości 20 tysięcy złotych. Co więcej, mogą też liczyć na dotacje w wysokości 50 tysięcy złotych z lokalnych grup działania, funkcjonujących w niemal wszystkich powiatach.
Dotacja na założenie firmy kierowana jest również do bezrobotnych kobiet, osób, które ukończyły 45. rok życia, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz z niskim wykształceniem.
Osoby pracujące oraz inne, które nie należą do żadnej z wymienionych grup, mają szansę na otrzymanie pożyczki na własną działalność. Warunki uzyskania dofinansowania mogą różnić się zależnie od województwa – szczegółowych informacji udzielają punkty informacyjne funduszy europejskich, a także powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.

Redakcja wordpress-wdrozenia.pl