Jakie są sposoby na finansowanie inwestycji?

Należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że Polska gospodarka tworzona jest głównie przez małe, średnie, a także mikroprzedsiębiorstwa. Nie tylko napędzają one wzrost gospodarczy, ale również tworzą zupełnie nowe miejsca pracy. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że bardzo duża liczba firm nie jest w stanie przetrwać roku na rynku. Ponadto przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na finansowanie inwestycji. Skąd firma może pozyskać źródła finansowania?

Kapitał własny

Warto wiedzieć, że podstawowym źródłem finansowania inwestycji przedsiębiorstw jest kapitał własny, na który głównie składają się zyski ze sprzedaży majątku, prowadzenia działalności, emisji akcji czy dopłaty wspólników.

Należy zaznaczyć, że wkład do przedsiębiorstwa mogą wnosić również nowi wspólnicy. Ponadto taki sposób finansowania ma długotrwały charakter, dlatego nie ma żadnych obaw o ewentualną niewypłacalność. Oczywiście finansowanie własne zawsze jest ograniczone.

Finansowanie zewnętrzne

Jak wiadomo w momencie, gdy wspólnicy zdecydują się wnieść określony kapitał, będą musieli otrzymać nie tylko i wyłącznie proporcjonalną część zysków, ale również wpływ na podejmowanie bardzo kluczowych decyzji. Z kolei w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca podejmie decyzję o pozyskaniu funduszy z zewnątrz, zarówno nie sprzeda praw autorskich, jak i w żaden sposób nie zmniejszy swojej decyzyjności.

Warto wiedzieć, że zdecydowanie najczęściej wybieranym rozwiązaniem na pozyskanie z zewnątrz obcego kapitału jest zaciągnięcie pożyczek albo kredytów. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że banki przeważnie wymagają od przedsiębiorców bardzo dużych zasobów majątkowych, które będą służyły jako zabezpieczenie kredytu. Mniejsze i średnie firmy korzystają zatem częściej z ofert instytucji pozabankowych.

Z roku na rok przedsiębiorcy wybierają leasing. Nie tylko mogą w ten sposób korzystać z dóbr inwestycyjnych, ale nie muszą decydować się nabyć ich na własność. Warto wiedzieć, że umowa leasingowa jest zawierana tylko na określony czas, gdy się zakończy przedsiębiorca będzie miał możliwość dokonać zakupu użytkowanego przedmiotu po cenie niższej w porównaniu do rynkowej.

Można zaobserwować, że wśród komercyjnych sposobów finansowania z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszy się faktoring. Faktorzy wykupują bowiem od dostawców wierzytelności, które są im należne od kontrahentów. Następnie, gdy kopie faktur zostaną dostarczone, a także nastąpi potwierdzenie odbioru towarów, faktoranci otrzymają zaliczkę (jest to przeważnie 90% wartości brutto na fakturze). Z kolei, gdy kontrahent opłaci fakturę, na koncie faktoranta pojawi się pozostała część pieniędzy. Jest to świetne rozwiązanie na zachowanie płynności finansowej.

Redakcja wordpress-wdrozenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.