Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Jakie znaczenie ma faktoring dla biznesu?

19 października 2019


Warto wiedzieć, że faktoring jeszcze do niedawna był stosowany tylko przez większe firmy i korporacje. Obecnie coraz częściej można usłyszeć wspomniane słowo z ust mikroprzedsiębiorców. Jakie znaczenie ma faktoring dla biznesu?

Czym jest faktoring?

Faktoring w najprostszym możliwym ujęciu jest narzędziem służącym do zarządzania wierzytelnościami. Polega bowiem na wcześniejszym wypłaceniu przedsiębiorcy przez firmę faktoringową zaliczki, z faktury, która została wystawiona danemu kontrahentowi. Warto podkreślić, że chodzi o faktury z dłuższym terminem płatności np. 30-dniowym. W ten prosty sposób przedsiębiorca ma dalej możliwość dysponowania środkami finansowymi.

Koniecznie trzeba podkreślić, że omawiana usługa nie służy finansowaniu nieopłaconych należności. Jest celem jest przyspieszenie płatności. Należy zaznaczyć, że pieniądze jakie dany przedsiębiorca otrzyma od faktora są zaliczką na poczet wpłaty od kontrahenta w późniejszym terminie. Ponadto warto zdawać sobie sprawę, że faktor dodatkowo zdejmie z właściciela firmy obowiązek monitorowania faktur. Można dzięki temu zdecydowanie więcej czasu poświęcać na prowadzenie biznesu. Z kolei zgłoszenie faktury do finansowania spowoduje, że dany faktor sprawdzi czy klient jest rzetelnym płatnikiem. Może to ochronić przedsiębiorce przed poważnymi konsekwencjami.

Jak działa faktoring?

Warto wiedzieć, że pierwszym etapem rozpoczęcia współpracy z firmą faktoringową jest podpisanie umowy faktoringowej, która będzie określała maksymalną wysokość środków finansowych, jakie będzie mógł otrzymać przedsiębiorca ze zgłoszonych faktur do finansowania.

Kolejnym etapem jest wystawienie faktury kontrahentowi za wykonaną usługę czy sprzedany towar i przekazanie jej do finansowania faktorowi. Następnie faktor wypłaci przedsiębiorcy zaliczkę. W zdecydowanej większości przypadków jest to 100% wartości faktury netto lub około 80-90% wartości danej faktury brutto. Ponadto w zależności od firmy faktoringowej, pieniądze mogą trafić na konto właściciela firmy już w ciągu 15 minut. Z kolei faktor może potrącić z zaliczki prowizję za przekazanie faktury do finansowania.

Obowiązkiem kontrahenta jest opłacenie faktury. Następnie pieniądze według wcześniejszych ustaleń cesji muszą trafić na konto faktora. W przypadku, gdy kontrahent prześle należność na rachunek przedsiębiorcy, powinien on wykonać przelew faktorowi. W ostatnim etapie faktor przelewa właścicielowi firmy pozostałą część danej faktury, która oczywiście zostanie pomniejszona o prowizję (w przypadku, gdy nie została wcześniej potrącona), a także odsetki za liczbę dni, o którą dana płatność była przyspieszona.

Jak wybrać najlepszy akumulator do swojego pojazdu?

Redakcja wordpress-wdrozenia.pl

"Wordpress-Wdrożenia" to specjalistyczna redakcja internetowa, która koncentruje się na obszarach związanych z biznesem, finansami i e-commerce, a także ich implementacją i rozwojem w środowisku WordPress. Ich działania obejmują dostarczanie praktycznych wskazówek, porad oraz analiz dotyczących tworzenia i optymalizacji stron internetowych opartych na WordPress, szczególnie w kontekście biznesowym i handlu elektronicznego. Redakcja "Wordpress-Wdrożenia" zajmuje się tematami związanymi z strategiami e-commerce, narzędziami płatności online, marketingiem internetowym oraz rozwojem biznesu online, zapewniając czytelnikom wartościowe informacje i wskazówki przydatne w prowadzeniu skutecznej działalności online.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak wybrać najlepszy akumulator do swojego pojazdu?
PIT-37

Wszystko na temat formularza PIT-37

25 października 2022

Bibby Financial Services

Jesteś zainteresowany reklamą?