Różne aspekty pracy zdalnej

W ostatnich latach przywiązuje się dużą wagę do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Szczególnie ważny w tym zakresie jest problem aktywizacji zawodowej inwalidów. Ma on dwa aspekty – uzyskanie przez osobę niepełnosprawną niezależności finansowej oraz utrzymywanie kontaktu z innymi ludźmi, nawet jeśli jest to kontakt pośredni – przez telefon lub Internet.
Dla inwalidów mających poważne problemy lokomocyjne najlepsza jest praca zdalna – bez wychodzenia z domu. Mogą na przykład zostać konsultantami telefonicznymi firm producenckich lub usługowych. Obsługa infolinii to bardzo przyjemne zajęcie; przekazywanie informacji reklamowych, umawianie spotkań, zbieranie opinii o produktach. Dostępne są też oferty zdalnej pracy biurowej; wprowadzanie danych, księgowość i różne czynności administracyjne. Taka praca zdalna przynosi dużo satysfakcji, sprawia że inwalida czuje się potrzebny w swoim środowisku, a w dodatku dorabiając do zazwyczaj skromnej renty, może stać się samowystarczalny finansowo.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest też korzystne dla pracodawców, bo przysługują im z tego tytułu różne ulgi lub dopłaty do wynagrodzeń osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Często właścicielom firm zależy na zatrudnianiu dużej liczby osób z orzeczeniami komisji lekarskich, bo korzyści są obopólne. Dlatego znalezienie korzystnej oferty pracy zdalnej, dostosowanej do kwalifikacji i aktualnej kondycji fizycznej inwalidy nie jest trudną sprawą. Pomagają w tym też różne organizacje społeczne.

czadersi.pl

Redakcja wordpress-wdrozenia.pl