Wszystko na temat formularza PIT-37

PIT-37 to jeden z najbardziej popularnych druków, z którego korzystają podatnicy deklarujący swoje wynagrodzenia. Najczęściej wypełniają go osoby rozliczające pracę świadczoną na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenie. To jednak nie wszystko, gdyż druk PIT 37 składają także emeryci i renciści oraz dziennikarze, artyści, pisarze, którzy uzyskali przychody z tytułu praw autorskich. W dzisiejszych czasach bardzo wygodną formą rozliczania się z urzędem skarbowym stało się przesyłanie własnego PITu za pośrednictwem internetu. Dzięki temu można zaoszczędzić sporo czasu oraz problemów związanych z prawidłowym wypełnieniem deklaracji podatkowej. Co warto wiedzieć na temat PIT-37?

Kto i kiedy zobowiązany jest do złożenia deklaracji PIT-37?

Deklarację zobowiązane są rozliczyć osoby, które w minionym roku podatkowym osiągnęły dochody. Firma płatnika musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja składana jest przez pracowników oraz zleceniobiorców, którzy otrzymują wynagrodzenie zgodnie z zasadami ogólnymi oraz skalą podatkową. W tej grupie znajdują się również osoby uzyskujące dochód z tytułu stosunku służbowego, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, stypendiów naukowych, kontraktów menadżerskich, zasiadania w radach nadzorczych lub pełnienia obowiązków społecznych.

Formularz PIT 37 należy złożyć w określonym terminie. Deklaracja musi trafić do właściwego urzędu skarbowego między 15 lutego, a 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Najlepiej jednak nie zostawiać rozliczenia na ostatnią chwilę.

Z programem PITax.pl nie pominiesz żadnych przysługujących Ci odliczeń

O czym pamiętać przy rozliczaniu PIT-37?

PIT 37 formularz wypełniany jest w oparciu o PIT 11. To właśnie na tym dokumencie wykazywane są wszelkie dochody, pochodzące między innymi z umowy o pracę, zlecenie, dzieło lub prawa autorskie. Rozliczenie deklaracji następuje w formie uzupełnienia sporej ilości różnego typu informacji oraz wyliczeń. To właśnie z tego powodu podatnicy najczęściej decydują się na PIT-37 online. Rozwiązanie przede wszystkim cechuje się bardzo dużą wygodą. Wszystkich formalności dopełnić można bowiem bez konieczności opuszczania własnego domu oraz w dogodnym dla siebie momencie. PIT-37 Online niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści. Zastosowanie prostego i funkcjonalnego programu pozwala użytkownikowi uniknąć konieczności wykonywania samodzielnie wielu skomplikowanych wyliczeń. Po wprowadzeniu niezbędnych danych PIT-37 Online w sposób automatyczny przygotuje gotowy dokument, dając pełną gwarancję poprawności oraz bezpieczeństwa. PIT-37 Online przekazywany jest następnie do kontroli skarbowej, natomiast użytkownik otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru. Atutem w tym przypadku jest również fakt, iż podatnik może dzięki temu skrócić czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku. Pieniądze na konto trafiają wówczas maksymalnie do 45 dni. Wykorzystując program do PITów uzyskać można PIT 37 do druku lub PIT 37 pdf, który następnie można będzie zapisać na dysku twardym swojego komputera.

Warto również pamiętać o wywiązaniu się z obowiązku rozliczenia deklaracji podatkowej, ponieważ sytuacja, w której podatnik nie złoży dokumentu oraz nie wpłaci podatku jest karalna. Na podatnika może zostać wówczas nałożona grzywna. Jeśli jednak doszłoby do takiej sytuacji, należy jak najszybciej powiadomić właściwy organ, ujawniając jednocześnie istotne okoliczności tego zdarzenia. Tego typu zawiadomienie musi być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. Oczywiście należy również niezwłocznie złożyć zeznanie po terminie.

Artykuł sponsorowany

Redakcja wordpress-wdrozenia.pl